Ausflugsplaner

Sklepní uličky v regionu Weinviertel:

V Dolním Rakousku je skoro 1100 sklepních uliček. A většina se nachází právě v regionu Weinviertel. V některých stojí jen několik lisoven, které ční jako špičky ledovců skromně ze země. Jiné jsou skoro tak velké jako celá vesnice. Svůj význam jako místo na skladování polních plodin a výrobna vína většinou již pozbyly. Ale často jsou místem setkávání, kde se vychutnává Veltlínské zelené. Sklepní uličky jsou typické a specifické pro region Weinviertel v Rakousku a sousední jižní Moravu. Na některých místech jsou možné komentované prohlídky klidných sklepních uliček s průvodcem, které turistům přiblíží kulturu dané oblasti. Každoroční slavnosti vnesou do mnoha míst ve sklepních uličkách život.


Projekt „Otevřené sklepní uličky vyprávějí historii (historky)“:

Oblast jižní Moravy v České republice a Weinviertel v Rakousku spojuje společná historie a kulturní krajina. Vinařství hraje dodnes v obou oblastech významnou roli. Kromě toho přispěla sprašová půda k budování podzemních sklepů, protože se dobře obdělává. Spousty sklepních uliček tak dotvářejí krajinu a fungují jako vývěsní štíty vinařských oblastí těchto regionů.

Proto byl vytvořen přeshraniční projekt s názvem „Otevřené sklepní uličky vyprávějí historii (historky)“, který má představit sklepní uličky na jižní Moravě a v regionu Weinviertel prostřednictvím čtyř vybraných vzorových sklepních uliček v každém regionu.

---~~~---~~~---
Offizielles TourismusportalWeinviertel Tourismus GmbH.

Kolpingstraße 7, A-2170 Poysdorf

Tel. +43 (2552) 3515

info@weinviertel.atHome

Impressum

RSS & Social Networks
Niederösterreich - Hinein ins Leben
Mit Unterstützung des Landes Niederösterreich und des Europäischen Fonds

Weinviertel Districtus Austriae ControllatusJakobsweg Weinviertel

EFREEUREGIOEuropäische Union